För ett hållbart samhälle för alla

Social hållbarhet bidrar till framgångsrika, attraktiva, kreativa och effektiva organisationer. Business for Inclusion stöttar företag, myndigheter, kommuner och idéburna organisationer i arbetet med social hållbarhet.

Vi lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att utveckla din organisation inom områden såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit.

Tillsammans med dig vill vi skapa framtidstro och likvärdiga förutsättningar för att alla människor ska uppnå sin fulla potential.