Publikationer

Mariana Morosanu har lett flera projekt med fokus på inkludering på arbetsmarknaden och i det svenska samhället. Under 2017-2020 har Mariana varit anställd av Leader Västra Småland till att leda flera integrationsprojekt. Time for InterAction är ett internationell projekt med Sverige, Tyskland och Österrike som Mariana har varit en part av i sin roll som projektledare för den svenska delen av projektet. Ett utav resultaten av projektet har varit rapporten Inter Action Playbook.