Cirkulär ekonomi

I ett hållbart samhälle behöver företag såväl som konsumenter se över sitt konsumtionsbeteende och sitt resursutnyttjande samt minska sina avfall och restprodukter. I en cirkulär ekonomi utgår man från ett kretsloppsperspektiv, där fokus ligger på att förebygga uppkomsten av avfall och återanvända resurser i så stor utsträckning som möjligt.

På uppdrag av CSR Småland och tillsammans med forskningsinstitutet RISE, DYIA Consulting, Adlignum och Sundberg Sustainability har vi under 2019 coachat företag och organisationer i Jönköpings Län i framtangandet av handlingsplaner för cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller.

Tillsammans med andra organisationer är vi även grundare av Circular Centre, ett företag vars vision är noll människor i utanförskap, noll restprodukter i samhället. All vinst i företaget återinvesteras i verksamheten för att skapa fler arbetstillfällen för personer som idag lever i socioekonomisk utsatthet.

Vi erbjuder rådgivning inom den cirkulära ekonomin och hjälper våra kunder att, utifrån deras möjligheter, skapa hållbara lösningar som är gynnsamma och positiva för människa, natur och samhälle.