Tjänster

Strategisk rådgivning

Vi erbjuder strategisk rådgivning för att kunna ge dig konkreta metoder, aktiviteter och tips för att lyckas utveckla din organisation när det gäller social hållbarhet.

Redovisning av effekter och vinster

Vi hjälper dig kvantifiera socialhållbarhet för att du, utifrån det, ska kunna mäta de sociala aspekterna i jämförelse med ekologiska och ekonomiska aspekter.

Föreläsningar och workshops

Vi erbjuder föreläsningar, workshops, utbildningar inom hållbart företagande, med fokus på social hållbarhet.